မှာ ဝယ်ပီးချက်ပီး နတ်ပြည်တတ်လို့ရ

Duration: 3:12 Views: 34 Submitted: