ELSA RAVAL - Tinira ko basang-basa kong couz na malibog